fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

 

ทัวร์ลาวใต้ 4 คืน 3 วัน เริ่มจาก กรุงเทพมหานคร

วัดสิรินธรวราราม - ภูสะเหล้า - ปราสาทหินวัดพู – คอนพะเพ็ง – หลี่ผี – ตาดผาส้วม – ตาดเยือง – ตาดฟาน

ติดต่อเพิ่มเติมที่ 087-6487368, 065-8965999 (ยุทธ)

www.tourlaospakse.com

วันแรก.......................

20.00 น. รับคณะที่จุดนัดพบ เสร็จแล้วเดินทางมุ่งหน้าสู่ จังหวัดอุบลราชธานี

*วันที่ 1 : อุบลฯ-ช่องเม็ก-ปากเซ-ภูสะเหล้า-จำปาสัก-ปราสาทหินวัดภู

06.00 น. ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดอุบลราชธานี พักรับประทานอาหารเช้า(1) พร้อมล้างหน้าแปลงฟัน ทำภารกิจส่วนตัว ในร้านอาหารที่ทางทีมงานเตรียมไว้ให้แล้ว เสร็จแล้วเดินทางมุ่งหน้าไปยัง ด่านชายแดนช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างทางแวะขึ้นชม “วัดสิรินธรวราราม” ภาพเรืองแสงของประติมากรรมต้นกัลปพฤกษ์ที่ติดอยู่ผนังหลังโบสถ์ ซึ่งจะปรากฎสีเขียวเรืองแสงเมื่อยามค่ำคืน วัดแห่งนี้ยังติด 1 ใน 10 อันซีนไทยแลนด์อีกด้วย

09.00 น. คณะเดินทางถึงด่าน ต.ม ช่องเม็ก ตรวจเอกสารก่อนข้ามไปยัง ด่านวังเต่า สปป.ลาว ระหว่างรอเอกสาร สามารถเดินชมสินค้าที่ดิวตี้ฟรี ก่อนเดินทางสู่เมืองปากเซ ผ่านบ้านเรือนชนบทวิถีชีวิตชาวลาว 2 ข้างทาง ชมทัศนียภาพแม่น้ำโขงและสะพาน ลาว-ญี่ปุ่น เชื่อมต่อระหว่างเมืองโพนทอง และเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก

10.30 น. เช็คอินโรงแรมที่พัก (ในตัวเมืองปากเซ) ให้คณะอาบน้ำทำภารกิจส่วนตัว เสร็จแล้วนำคณะขึ้นชม “วัดภูสะเหล้า” เป็นวัดที่อยู่บนยอดเขาสูง ถ้าขึ้นถึงจุดสูงสุดจะสามารถมองเห็นเมืองปากเซได้ทั้งเมือง บริเวณวัดยังมีพระพุทธรูปนับร้อยองค์ นอกจากจะมีวิวทิวทัศที่สวยงามแล้ว วัดแห่งนี้ยังเป็นวัดที่ชาวเมืองปากเซให้ความสัทธาเป็นอย่างมาก

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง(2)ในตัวเมืองปากเซ

13.00 น. เดินทางจากเมืองปากเซระยะทาง 35 กิโลเมตร สู่เมืองหลวงเก่า จำปาสัก เพื่อมุ่งหน้าสู่ "ปราสาทหินวัดภู" หรือนักโบราณคดีเรียกว่า นครเสดถาปุระ ซึ่งเป็นปราสาทขอมยุคก่อนนครวัด อายุกว่า 1,000 ปี สร้างโดยกษัตริย์ขอมหลายราชกาล ตั้งอยู่ ภูเกล้า หรือ ลึงคบรรพต สัมผัสรอยอารยธรรมขอมจากลวดลายการแกะสลักหินรูป พระศิวะ พระนารายณ์ พระพรหม พระกฤษณะ นางอัปสร ปัจจุบันได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ แห่งที่ 2 ของลาว เมื่อปี พ.ศ. 2545

17.30 น. กลับถึงปากเซ ชมทิวทัศยามเย็นในตัวเมืองและริมแม่น้ำโขง รับประทานอาหารเย็น(3) จากนั้นส่งคณะเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ในวันแรก....ราตรีสวัสดิ์

**วันที่ 2 : ปากเซ-หลี่ผีมหานทีสี่พันดอน-คอนพะเพ็ง
07.00 น. อรุณสวัสดิ์....รับประทานอาหารเช้า(4) และออกเดินทางตามเส้นทางหมายเลข 13 สายใต้ ระยะทางประมาณ 148 กิโลเมตร ถึงท่าเรือบ้านนากะสัง จากนั้นนั่งเรือ ลัดเลาะเกาะแก่ง ดอนต่างๆ เทียบท่าเรือบ้านดอนเดดเพื่อนั่งรถห้าแถวต่อไปยัง "น้ำตกหลี่ผี มหานทีสีทันดอน" ซึ่งบริเวณน้ำตกหลี่ผีแห่งนี้ จะมีกระแสน้ำไหลบ่าตามพื้นที่ราบ ผ่านแผ่นหิน  แล้วไหลตกลงมาตรงช่องซอกเขาที่แตกแยกออกจากกัน กระแสน้ำสีเขียวเข้มในหน้าแล้งหรือสีชาในฤดูฝนนั้นจะไหลบ่าตกลงมาเบื้องล่าง  จากนั้นจึงไหลไปตามรอยแยกของซอกเขาเป็นทางยาวหลายกิโลเมตร 

12.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง(5) ก่อนเดินทางไปเที่ยวต่อ

14.00 น. คณะเดินทางถึง "น้ำตกคอนพะเพ็ง" ชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ จนได้สมญานามว่า ไนแองการ่าแห่งเอเชีย ซึ่งเกิดจากการลดระดับของชั้นหินและกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากกลางน้ำโขง ที่มีเพียงจุดเดียวของแม่น้ำสายนี้ที่เรือชนิดใดก็ไม่สามารถผ่านไปได้เจ้ามหาชีวิตสุริยวงสา เคยตรัสไว้ว่า แก่งหลี่ผี คอนพะเพ็ง เปรียบเสมือนกำแพงเมืองต่อต้านข้าศึก

17.30 น. เดินทางกลับถึงเมืองปากเซ และรับประทานอาหารเย็น(6) จากนั้นส่งคณะเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย....ราตรีสวัสดิ์

***วันที่ 3 : ปากเซ-ตาดเยือง-ตาดฟาน-ตาดผาส้วม-ตลาดดาวเรือง-ช๊อปปิ้งดิวตี้ฟรี-อุบลราชธานี

07.00 น. อรุณสวัสดิ์....รับประทานอาหารเช้า(7) พร้อมเช็คเอาท์เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย จากนั้นออกออกเดินทางตามเส้นทางหมายเลข16 สู่ที่ราบสูงเมืองปากซอง ไปยัง "น้ำตกตาดเยือง" ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และเดินทางต่อไปยัง "น้ำตกตาดฟาน" ชมความงามของน้ำตกคู่แฝดที่ไหลมาจาก ภูเขาเทวดา 2 แห่ง ตกมารวมกันในแอ่ง ซึ่งน้ำตกมีความสูงถึง 120 เมตร ในน้ำตกมีกิจกรรม adventure สุดท้าทาย พบกับการโหนสลิงข้ามน้ำตก Zip-Line  4 เส้น และกิจกรรมโหนสลิงกินกาแฟ (ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่ได้อยู่ในแพคเก็จทัวร์)

11.00 น. เดินทางถึง "อุทยานน้ำตกตาดผาส้วมเมืองบาเจียง" ต้นตำนานวรรณกรรมรักอมตะ นางมะโรง ท้าวบาเจียง โศกนาฏกรรมรักสามเศร้าของสาวลาวลุ่ม หนุ่มลาวเทิง และเศรษฐีจำปาสัก อันเป็นที่มาของชื่อ ภูบาเจียง ภูมะโรง ภูสาเหล้า ตาดผาส้วม นอกจากนี้เรายังนำคณะชมวิถีชีวิตหมู่บ้านชนเผ่าพื้นเมืองที่ถูกรวบรวมเพื่อเป็นสื่อถ่ายทอดและต้อนรับแขกผู้มาเยือนอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

12.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง(8) เสร็จแล้วเดินทางกลับมายังตัวเมืองปากเซ

13.30 น. นำคณะเข้าชม "ตลาดดาวเรือง" ตลาดใหญ่ที่สุดในเมืองปากเซ ช๊อปปิ้งสินค้าหลากหลาย อาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้ายลาว เครื่องเงิน สินค้าอินโดจีน (ปล.โปรดระวังของแท้)

15.30 น. กลับถึงด่านช่องเม็ก ช๊อปปิ้งสินค้า "ดิวตี้ฟรี" ในขณะรอผ่านขั้นตอนตรวจเอกสารผ่านของตม.ลาว-ไทย เพื่อเดินทางกลับฝั่งไทย....เสร็จแล้วคณะพร้อมเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างทางแวะรับประทานอาหารเย็น (มื้อนี้ตามอัธยาศัย)

03.00 น. คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ส่งคณะด้วยความสุขของการเที่ยวลาวใต้....โชคดีทุกท่าน

อัตราค่าบริการ

ที่พัก/จำนวน

4-5 ท่าน

6-7 ท่าน

8 ท่าน

9 ท่าน

10 ท่าน

12 ท่าน

2 ดาว

3 ดาว

4 ดาว

8,700

8,900

9,300

7,300

7,500

7,900

6,200

6,400

6,800

5,900

6,100

6,500

5,700

 5,900

6,300

5,500

 5,700

 6,100

 

ที่พักระดับ 4 ดาว+ ในลาวใต้ ได้แก่ โรงแรมจำปาสักแกรนด์, โรงแรมแอททีน่า, สบายดีวัลเล่รีสอร์ท

ที่พักระดับ 4 ดาว ในลาวใต้ ได้แก่ โรงแรมเอราวัณริเวอร์ไซค์, โรงแรมพูเทวดา, ตาดอีตู้รีสอร์ท

ที่พักระดับ 3 ดาว ในลาวใต้ ได้แก่ โรงแรมจำปาสักพาเลส, โรงแรมดอกบัวคู่, โรงแรมจำปาเรสซิเด้นท์, โรงแรมแสงอรุณ

ที่พักระดับ 2 ดาว+ ในลาวใต้ ได้แก่ โรงแรมคำฟอง, โรงแรมคำเจริญตึกใหม่,

ที่พักระดับ 2 ดาว ในลาวใต้ ได้แก่ โรงแรมคำเจริญ, โรงแรมไผ่ถาวร

 

อัตรานี้รวม

- รถตู้ TOYOTA COMMUTER VIP

- ค่าที่พัก (โรงแรมในประเทศลาว 2 คืนพัก 2 ท่าน/ห้อง)

- ค่าอาหาร 8 มื้อ (ตามที่ระบุไว้)

- น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง

- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ รวมค่าผ่านแดนไปลาว

- ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท

- มัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย 
   
   
©2013 by www.tourlaospakse.com

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat