fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar

 

ทัวร์ลาวใต้ 4 วัน 3 คืน เริ่มจาก อุบลราชธานี
วัดสิรินธรวราราม – ปราสาทหินวัดภู – คอนพะเพ็ง – หลี่ผี – ภูสะเหล้า – ตาดผาส้วม – ตาดเลาะ – ตาดเยือง – ตาดฟาน – ไร่กาแฟปากซอง – ไร่ชา – พระธาตุหนองบัว  

ติดต่อสอบถามราคา 087-6487368, 065-8965999 ยุทธ

www.tourlaospakse.com

 

*วันที่แรก : อุบลฯ – วัดสิรินธรวราราม – ปากเซ - ปราสาทหินวัดภู

07.10 น. ยินดีต้อนรับสู่ จังหวัดอุบลราชธานี รับคณะที่ สนามบินอุบลราชธานี บริการอาหารเช้า (1) เสร็จแล้วเดินทางมุ่งหน้าไปยัง ด่านชายแดนช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 90 กิโลเมตร ระหว่างทางแวะขึ้นชม “วัดสิรินธรวราราม” ภาพเรืองแสงของประติมากรรมต้นกัลปพฤกษ์ที่ติดอยู่ผนังหลังโบสถ์ ซึ่งจะปรากฎสีเขียวเรืองแสงเมื่อยามค่ำคืน ซึ่งวัดแห่งนี้ติด 1 ใน 10 อันซีนไทยแลนด์ อีกด้วย

10.00 น. คณะเดินทางถึงด่าน ต.ม. ช่องเม็ก ตรวจเอกสารก่อนข้ามไปยัง ด่านวังเต่า สปป.ลาว ระหว่างรอเอกสาร สามารถเดินชมสินค้าที่ดิวตี้ฟรี ก่อนเดินทางสู่เมืองปากเซ ผ่านบ้านเรือนชนบทวิถีชีวิตชาวลาว 2 ข้างทาง ชมทัศนียภาพแม่น้ำโขงและสะพาน ลาว-ญี่ปุ่น เชื่อมต่อระหว่างเมืองโพนทอง และเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก

12.00 น. เดินทางถึง เมืองปากเซ พักรับประทานอาหารเที่ยง (2)

13.00 น. เข้าเช็คอินโรงแรมที่พัก (โรงแรมในตัวเมืองปากเซ) เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย ก่อนเดินทางเที่ยวต่อ

14.00 น. ออกเดินทางจากเมืองปากเซระยะทาง 40 กิโลเมตร สู่เมืองหลวงเก่า จำปาสัก เพื่อมุ่งหน้าสู่ “ปราสาทหินวัดภู” หรือนักโบราณคดีเรียกว่า นครเสดถาปุระ ซึ่งเป็นปราสาทขอมยุคก่อนนครวัด อายุกว่า 1,000 ปี สร้างโดยกษัตริย์ขอมหลายราชกาล ตั้งอยู่ ภูเกล้า หรือ ลึงคบรรพต สัมผัสรอยอารยธรรมขอมจากลวดลายการแกะสลักหินรูป พระศิวะ พระนารายณ์ พระพรหม พระกฤษณะ นางอัปสร ปัจจุบันได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ แห่งที่ 2 ของลาว เมื่อปี พ.ศ. 2545

18.00 น. เดินทางกลับถึง เมืองปากเซ ชมทิวทัศยามเย็นในตัวเมืองและริมแม่น้ำโขง รับประทานอาหารเย็น (3) จากนั้นส่งคณะเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย....ราตรีสวัสดิ์

 

**วันที่สอง : ปากเซ – คอนพะเพ็ง – หลี่ผี

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ รับประทานอาหารเช้า (4 ห้องอาหารโรงแรม) และออกเดินทางตามเส้นทางหมายเลข 13 สายใต้ ระยะทางประมาณ 148 กิโลเมตร ถึงท่าเรือบ้านนากะสัง จากนั้นนั่งเรือ ลัดเลาะเกาะแก่ง ดอนต่างๆ เทียบท่าเรือบ้านดอนเดดเพื่อนั่งรถห้าแถวต่อไปยัง “น้ำตกหลี่ผี มหานทีสีทันดอน” ซึ่งบริเวณน้ำตกหลี่ผีแห่งนี้ จะมีกระแสน้ำไหลบ่าตามพื้นที่ราบ ผ่านแผ่นหิน  แล้วไหลตกลงมาตรงช่องซอกเขาที่แตกแยกออกจากกัน กระแสน้ำสีเขียวเข้มในหน้าแล้งหรือสีชาในฤดูฝนนั้นจะไหลบ่าตกลงมาเบื้องล่าง  จากนั้นจึงไหลไปตามรอยแยกของซอกเขาเป็นทางยาวหลายกิโลเมตร 

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (5) ก่อนเดินทางไปเที่ยวต่อ

14.00 น. คณะเดินทางถึง “น้ำตกคอนพะเพ็ง” ชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ จนได้สมญานามว่า ไนแองการ่าแห่งเอเชีย ซึ่งเกิดจากการลดระดับของชั้นหินและกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากกลางน้ำโขง ที่มีเพียงจุดเดียวของแม่น้ำสายนี้ที่เรือชนิดใดก็ไม่สามารถผ่านไปได้เจ้ามหาชีวิตสุริยวงสา เคยตรัสไว้ว่า แก่งหลี่ผี คอนพะเพ็ง เปรียบเสมือนกำแพงเมืองต่อต้านข้าศึก

17.30 น. เดินทางกลับถึง เมืองปากเซ และรับประทานอาหารเย็น (6) จากนั้นส่งคณะเข้าที่พัก (โรงแรมในตัวเมืองปากเซ) พักผ่อนตามอัธยาศัย....ราตรีสวัสดิ์

 

***วันที่สาม : ปากเซ – ภูสะเหล้า – ตาดผาส้วม – ตาดเลาะ – ไร่ชา – ตาดฟาน – ปากซอง  

07.00 น. อรุณสวัสดิ์....รับประทานอาหารเช้า (7 ห้องอาหารโรงแรม) เช็คเอาท์เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย จากนั้นนำคณะขึ้นชม “วัดภูสะเหล้า” เป็นวัดที่อยู่บนยอดเขาสูง ถ้าขึ้นถึงจุดสูงสุดจะสามารถมองเห็นเมืองปากเซได้ทั้งเมือง บริเวณวัดยังมีพระพุทธรูปนับร้อยองค์ นอกจากจะมีวิวทิวทัศที่สวยงามแล้ว วัดแห่งนี้ยังเป็นวัดที่ชาวเมืองปากเซให้ความสัทธาเป็นอย่างมาก

10.30 น. เดินทางถึง “อุทยานน้ำตกตาดผาส้วมเมืองบาเจียง” ชมต้นตำนานวรรณกรรมรักอมตะ นางมะโรง ท้าวบาเจียง โศกนาฏกรรมรักสามเศร้าของสาวลาวลุ่ม หนุ่มลาวเทิง และเศรษฐีจำปาสัก อันเป็นที่มาของชื่อ ภูบาเจียง ภูมะโรง ภูสาเหล้า ตาดผาส้วม นอกจากนี้เรายังนำคณะชมวิถีชีวิตหมู่บ้านชนเผ่าพื้นเมืองที่ถูกรวบรวมเพื่อเป็นสื่อถ่ายทอดและต้อนรับแขกผู้มาเยือนอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (8)

13.30 น. เข้าชม “ตาดเลาะ” เป็นน้ำตกที่อยู่ห่างจากเมืองสาละวันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 28 กิโลเมตร เกิดจากการไหลของแม่น้ำเซเซดลงสู่ด้านล่าง เป็นน้ำตกที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในลาว และจำหน่ายให้ประเทศไทย ตัวน้ำตกสูง 10 เมตร และยังมีน้ำตกที่อยู่ด้านบนคือ น้ำตกตาดฮัง จึงทำให้ที่นั้นมีน้ำตกถึง 2 ชั้น

14.30 น. ออกเดินทางตามเส้นทางหมายเลข16 สู่ที่ราบสูงเมืองปากซอง แวะชิมชาที่ “ไร่ชาองลอง” เป็นชื่อของเจ้าของไร่ชา เป็นชาวเขมร มีภรรยาเป็นชาวลาว และได้มาตั้งถิ่นฐานโดยการปลูกไร่ชา และจำหน่ายใบชาแห้ง ท่านสามารถเดินชมบรรยากาศในไร่ชาที่เย็นสบาย ระหว่างเดินชมเราสามารถเด็ดยอดอ่อนของใบชามาชิมกันได้ ภายในบ้านของคุณลุงองลอง ยังมีอุปกรณ์คั่วชา ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมและถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกได้

16.00 น. เข้าชม “น้ำตกตาดฟาน” ชมความงามของน้ำตกคู่แฝดที่ไหลมาจาก ภูเขาเทวดา 2 แห่ง ตกมารวมกันในแอ่ง ซึ่งน้ำตกมีความสูงถึง 120 เมตร ในน้ำตกมีกิจกรรม adventure สุดท้าทาย พบกับการโหนสลิง Zip-Line  4 เส้น (ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่ได้อยู่ในแพคเก็จทัวร์)

17.30 น. เดินทางถึง เมืองปากซอง เมืองหนาวของแขวงจำปาสัก เข้าเช็คอินโรงแรมที่พัก (โรงแรมที่เมืองปากซอง) เสร็จภาระกิจเรียบร้อยแล้ว บริการอาหารเย็น (9 ห้องอาหารของโรงแรม) จากนั้นเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย....ราตรีสวัสดิ์

 

****วันที่สี่ : ปากซอง – ไร่กาแฟปากซองไฮแลนด์ – ตาดเยือง – ตลาดดาวเรือง – ดิวตี้ฟรี – ด่านช่องเม็ก – พระธาตุหนองบัว – อุบลราชธานี  

07.00 น. อรุณสวัสดิ์....รับประทานอาหารเช้า (10 ห้องอาหารโรงแรม) เช็คเอาท์เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย เดินทางไปชม “ไร่กาแฟปากซองไฮแลนด์” ไร่กาแฟมีเนื้อที่ 19,000 ไร่ บนที่ราบสูงบอละเวน มีจุดนั่งชิมกาแฟชมวิวกับบรรยากาศที่เย็นสบาย ในอุณที่ไม่ถึง 20 องศาเซลเซียส

09.30 น. เดินทางถึง “น้ำตกตาดเยือง” ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เป็นน้ำตกที่อยู่ในหุบเขาล้อมรอบด้วยไร่กาแฟ

11.00 น. นำคณะเข้าชม “ตลาดดาวเรือง” ตลาดใหญ่ที่สุดในเมืองปากเซ ช๊อปปิ้งสินค้าหลากหลาย อาทิ ผ้าไหม ผ้าฝ้ายลาว เครื่องเงิน สินค้าอินโดจีน (ปล.โปรดระวังของแท้)

12.00 น. บริการอาหารเที่ยง (11)

14.00 น. กลับถึงด่านช่องเม็ก ช๊อปปิ้งสินค้า ดิวตี้ฟรี ในขณะรอผ่านขั้นตอนตรวจเอกสารผ่านของตม.ลาว-ไทย เพื่อเดินทางกลับฝั่งไทย

15.30 น. เดินทางถึง ตัวเมืองอุบลราชธานี นำคณะเข้ากราบไหว้ “พระธาตุหนองบัว” หรือ พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษ ของพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 2500 โดยได้จำลองแบบมาจากเจดีย์ที่ พุทธคยา ประเทศอินเดีย นับเป็นวัดเดียวในภาคอีสานที่มีเจดีย์แบบนี้

17.00 น. ส่งคณะ สนามบินอุบลฯ ส่งคณะด้วยความสุขของการเที่ยวลาวใต้....โชคดีทุกท่านครับ

 

อัตรานี้รวม

- รถตู้ TOYOTA COMMUTER VIP ตลอดการเดินทาง

- ค่าที่พัก (โรงแรม 3 คืน พัก 2 ท่าน/ห้อง)

- ค่าอาหาร 11 มื้อ ตามที่ระบุไว้

- น้ำดื่มและผ้าเย็นระหว่างเดินทาง

- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมค่าผ่านแดนไปลาว

- มัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย

- ประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท/ท่าน

 

 

 
   
   
©2013 by www.tourlaospakse.com

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat